RUSO

Idź do spisu treści

Menu główne

Tłumaczenia polsko-rosyjskie, rosyjsko-polskie.
Przysięgłe i zwykle.


Переводы с русского на польский, с польского на русский.
Заверенные и обычные переводы.

Cennik usług tłumaczeniowych.
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego mgr Agnieszka Banaszek-Dańko

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE NA JĘZYK ROSYJSKI

Tłumaczenia zwykłe

40 pln

Tłumaczenia specjalistyczne

45 pln

 

TŁUMACZENIE POŚWIADZCZONE NA JĘZYK POLSKI

Tłumaczenia zwykłe

30 pln

Tłumaczenia specjalistyczne

35 pln

Podane ceny są cenami netto za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.
1 strona tłumaczenia = 1125 znaków ze spacjami
Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z pуźn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje: 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znakуw maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. 2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znakуw na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

Stawki za usługi świadczone
w ramach pisemnego tłumaczenia poświadczonego

% ceny
podstawowej

Sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia

50%

Tłumaczenie tekstu, zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną, sporządzonego pismem ręcznym, bardzo drobnym drukiem lub z trudnej do odczytania kopii

125%

Zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym

30%

Kopia

20%

 

Tłumaczenie w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyśpieszonym

200%

TŁUMACZENIA NIEPOŚWIADCZONE NA JĘZYK ROSYJSKI

Tłumaczenia zwykłe

30 pln

Tłumaczenia specjalistyczne

35 pln

 

TŁUMACZENIA NIEPOŚWIADCZONE NA JĘZYK POLSKI

Tłumaczenia zwykłe

30 pln

Tłumaczenia specjalistyczne

35 pln

Podane ceny są cenami netto za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.
1 strona tłumaczenia niepoświadczonego = 1500 znaków bez spacji

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego