RUSO

Idź do spisu treści

Menu główne

Doświadczenie

- tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

- tłumaczenia kontraktów, umów, dokumentów założycielskich firm, certyfikatów, dyplomów, dokumentów USC, wszelkiego rodzaju zaświadczeń, upoważnień.

- tłumaczenia tekstów prawniczych, sądowych.

-tłumaczenia techniczne

-tłumaczenia prezentacji, scenariuszy, beletrystyki

Doświadczenie, dokładność, odpowiedzialność, terminowość.

Филологическое образование, специализированное образование перевода юридических документов.

Присяжный переводчик, зарегистрированный в Польском государственном реестре юридических переводчиков (tłumacz przysięgly języka rosyjskiego).

Перевод веб-страниц, контрактов, договоров, тендерных предложений, учредительных и регистрационных документов, сертификатов, судебной документации.

Перевод презентаций, сценариев, беллетристики.

Практика литературных, технических, юридических переводов.

Большой опыт работы, точность, аккуратность, ответственность, конфиденциальность.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego